FoPD 2021- Poland: Tajemniczy świat roślin – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy/ The mysterious world of plants – The Cardinal Wyszyński Primary School in Komancza

-

Website activity

Lead by Maria Ślazyk

A series of short articles on selected plants and their importance for the population in southern Poland.

When?

From May 2021  on.

Contact and access

https://padlet.com/mariaslazyk1/56l5ijbxwun5lzwz

http://www.plantday.com.pl/jednostka.php?nazwa=komancza