Doctoral Studies at LAMMC: Experience and Prospects

-

May 18 At the virtual event “Doctoral studies at LAMMC: experience and prospects”, three doctoral students shared their experiences while studying for a doctorate.

LAMMC director dr. Gintaras Brazauskas congratulated all the participants and was glad that the “Fascination of Plants Day” is celebrated every year at the initiative of the EPSO. This year, at the Lithuanian Center for Agrarian and Forest Sciences, it was intended to discuss the possibilities of doctoral studies in more detail.

Gegužės 18 d. vykusiame virtualiame renginyje „Doctoral studies at LAMMC: experience and prospects“ trys doktorantai pasidalijo savo patirtimi studijuojant doktorantūrą.

LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas sveikino visus susirinkusiuosius ir džiaugėsi, kad Europos augalų tyrimų asociacijos (EPSO) iniciatyva kasmet minimas „Augalų žavadienis“. Šiemet Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre jis buvo skirtas plačiau aptarti doktorantūros studijų galimybes.