Creative Showcase of the FoPD

-

Kelmė district Šedbarai Primary School-Multifunctional Center organized a virtual photo exhibition of preschool children, their parents (guardians) and teachers “Fascination of Plants Day” to commemorate the International Day of Plant Admiration. The exhibition was held from April 14 to May 14. We received 684 photos or photo collages, with plants blooming in our environment, from 134 educational institutions.

June 11 we plan to organize ” Creative Showcase of the FoPD” for primary school students

Program of the event “Creative Showcase of the FoPD”:

8.30 – 9.00 Registration of participants.

9.00 – 9.15 Opening of the event.

9.15 – 10.00 Presentation of school teams.

10.00 – 11.00 Cognitive activities.

11.00 – 11.30 Practical classes (possible pursuit of the Lithuanian record on the theme of “FoPD”).

12.00 – 12.45 Festive concert.

12.45 – 13.00 Summary and closing of the event.

We have been organizing FoPD events since 2017.

Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras organizavo Respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų virtualią nuotraukų parodą „Augalų žavadienis“ skirtą Tarptautiniai augalų žavėjimosi dienai paminėti. Paroda buvo organizuojama nuo balandžio 14 iki gegužės 14 d.

Sulaukėme 684 nuotraukų ar nuotraukų koliažų, su mūsų aplinkoje žydinčiais augalais, iš 134 ugdymo įstaigų.

Birželio 11 d. planuojame organizuoti respublikinę pradinių klasių mokinių “Kūrybinę žavadienio vitriną”

  1. Renginio ,,Kūrybinė Žavadienio vitrina“ programa:
  • 8.30 –   9.00     Dalyvių registracija.
  • 9.00 –   9.15     Renginio atidarymas.
  • 9.15 –   10.00   Mokyklų komandų prisistatymas.
  • 10.00 – 11.00   Pažintinė veikla.
  • 11.00 – 11.30 Praktiniai užsiėmimai (galimas Lietuvos rekordo siekimas ,,Žavadienio“ tematika).
  • 12.00 – 12.45   Šventinis koncertas.
  • 12.45 – 13.00   Renginio  apibendrinimas ir uždarymas.

Žavadienio renginius organizuojame nuo 2017 metų.