Шестият Ден на очарованието на растенията – на 18 май 2021 г.

-

Шестият Ден на очарованието на растенията – на 18 май 2021 г. (https://plantday18may.org/), се провежда под егидата на Европейската организация за растителна наука (EPSO) и има за цел да популяризира растителната наука сред деца, ученици, студенти и всички заинтересовани граждани и се провежда едновременно в много страни по света. За първи път България участва в инициативата през 2015 г.

Растенията са очарователни. Едно малко семе,  засадено в почвата, дава началото на растение с много зелени листа – от билки до големи дървета или от декоративни цветя до селскостопански култури, от които хората и животните се нуждаят, за да оцелеят на тази планета. Растителните биолози оценяват общия брой растителни видове около 250 000. На основата на тази координирана дейност се надяваме отново да засадим много виртуални и покълващи семена в колективния ум на европейската и световната общественост, че растителната наука е от изключително значение за обществото и околната среда сега и в бъдеще.

Събитието се организира съвместно с Агробиоинститут (АБИ, ССА), като информация е качена на https://www.facebook.com/agrobioinstitute

Биологически факултет на Софиийския университет се включва в събитието с видео презентации на млади колеги, които разкриват част от света на растителната биология:

Биотехнологични подходи за съхранение и изследване на редки и ендемитни видове растения, Десислава Мантовска, доц. Женя Йорданова

In vitro размножаване на тракийски равнец от семена, д-р Мария Рогова

Аквапоника, Александър Томов, гл. ас. Детелина Петрова, доц. Ганка Чанева

Вдъхновение от водорасли, Жанета Георгиева и Зорница Карчева, гл. ас. Детелина Петрова, доц. Ганка Чанева

Котешка мента в лабораторията? Веселин Толев, Добрина Печева, Габриела Иванова, Елена Куманова, доц. Мирослава Жипонова

Растенията като източник на здраве и вдъхновение, Веселин Толев

Обезитет при растенията, Зекерие Реджеб 

Механизми на паразитизъм при стъблени холопаразитни растения от род Cuscuta, Иванела Албанова, доц. Любен Загорчев

Ферма в Космоса, проф. Валя Василева (Институт по физиология на растенията и генетика), доц. Мирослава Жипонова и гл. ас. Петър Ефтимов

Каква е функцията на NMig1 гена за растенията?, проф. Валя Василева и Димитър Тодоров (Институт по физиология на растенията и генетика-БАН), доц. Мирослава Жипонова