Slovenia

Slovenija

National Coordinators
Maruša Pompe Novak
National Institute of Biology, Department of Biotechnology and Systems Biology, Ljubljana
Dan očarljivih rastlin

Od leta 2012 pod okriljem Evropske organizacije za znanosti o rastlinah (European Plant Science Organisation, EPSO) vsako drugo leto po vsem svetu poteka mednarodni Dan očarljivih rastlin (Fascination of Plants Day). V Sloveniji pa so zaradi lažjega načrtovanja dejavnosti dogodki vsakoletni.

Cilj Dneva očarljivih rastlin je navdušiti čim več ljudi za rastline ter povečati zavedanje o pomenu znanosti o rastlinah za agronomijo in trajnostno pridelavo zdrave hrane, kot tudi za gozdarstvo, vrtnarstvo in proizvodnjo ne prehranskih proizvodov, kot so zdravila, les, papir, kemikalije in energija, ter za ohranjanje narave.

 

Dobrodošli, da se nam pridružite!

Downloads
May 24
May 24
15:00
16:00
Lecture In the Plant Kingdom
Predavanje V kraljestvu rastlin
Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana
All
Indoor
presentation

Join Marina Dermastia, holder of the honorary title of Science Communicator awarded by the Slovenian Science Foundation, on a unique journey into the realm of plants. She will reveal the many secrets that plants hold. At the entrance to the kingdom, you will put on your “plant glasses”, which will clear your view of the green carpet woven by plants. All of them, even the ones that seem ordinary and insignificant, have their own fascinating stories to tell. They have taken on a life of their own in every habitat on this, our only home, planet Earth, from temperate climates, to the high mountains, the white frozen vastness of the poles and the depths of the sea; many are carnivorous or even parasitic. They have forged very intimate relationships with their pollinators over millions of years of living together, seducing them with exquisite perfumes and sumptuous clothing. Like us, they travel – sometimes only short distances to get a better place in the warm sun, and sometimes very far, even across the ocean. You may think we are plant masters. But the truth is very different: we are just players in a strategic game that plants started playing long before us and many of the animals that live today.

 

Pridružite se Marini Dermastia, nosilki častnega naslova komunikatorica znanosti, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija, na enkratnem potovanju v kraljestvo rastlin. Razkrila vam bo številne skrivnosti, ki jih rastline čuvajo. Na vhodu v kraljestvo si boste nataknili »rastlinska očala«, ki vam bodo zbistrila pogled na zeleno preprogo, stkano iz rastlin. Prav vse, tudi tiste, ki se zdijo čisto navadne in nepomembne, skrivajo svoje zanimive zgodbe. Za svoja življenja so si prisvojila prav vsa življenjska okolja na tem našem edinem domu – planetu Zemlja, od zmernih podnebnih območij, do visokogorij, belih zamrznjenih brezkončnosti polov in morskih globin; številne so mesojede ali celo zajedavske. S svojimi opraševalci so v milijonih let skupnega življenja sklenile zelo intimne odnose, zapeljujejo jih z izbranimi parfumi in razkošnimi oblačili. Tako kot mi, potujejo – včasih le na kratke razdalje, da se bolje namestijo na toplem soncu, včasih pa se odpravijo zelo daleč, celo čez ocean. Morda se vam zdi, da smo gospodarji rastlin. Resnica pa je povsem drugačna, mi smo le igralci v strateški igri, ki so jo davno pred nami in številnimi danes živečimi živalmi začele igrati rastline.

National institute of biology, Department of Biotechnology and Systems Biology
Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo