Slovenia

Slovenija

National Coordinators
Maruša Pompe Novak
National Institute of Biology, Department of Biotechnology and Systems Biology, Ljubljana
Dan očarljivih rastlin

Od leta 2012 pod okriljem Evropske organizacije za znanosti o rastlinah (European Plant Science Organisation, EPSO) vsako drugo leto po vsem svetu poteka mednarodni Dan očarljivih rastlin (Fascination of Plants Day). V Sloveniji pa so zaradi lažjega načrtovanja dejavnosti dogodki vsakoletni.

Cilj Dneva očarljivih rastlin je navdušiti čim več ljudi za rastline ter povečati zavedanje o pomenu znanosti o rastlinah za agronomijo in trajnostno pridelavo zdrave hrane, kot tudi za gozdarstvo, vrtnarstvo in proizvodnjo ne prehranskih proizvodov, kot so zdravila, les, papir, kemikalije in energija, ter za ohranjanje narave.

 

Dobrodošli, da se nam pridružite!

Downloads
May 18
May 18
08:30
18:30
Free admission to the Alpine Botanical Garden Juliana in Trenta
Prost vstop v Alpski botanični vrt Juliana v Trenti
Alpski botanični vrt Juliana, Trenta, zaselek Pri cerkvi
All
Outdoor
openday

The Juliana Alpine Botanical Garden is a branch of the Natural History Museum of Slovenia, where you can see a living collection of plants typical of Slovenia, especially its alpine and karst world. See fascinating plants in Juliana!

 

Alpski botanični vrt Juliana je dislocirana enota Prirodoslovnega muzeja Slovenije, kjer si lahko ogledate živo zbirko rastlin, značilnih za Slovenijo, predvsem njen alpski in kraški svet. Očarljive rastline si oglejte tudi v Juliani!

Slovenian Museum of Natural History
Prirodoslovni muzej Slovenije
May 18
May 18
10:00
18:00
Free entry to the Slovenian Museum of Natural History
Prost vstop v Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana
All
Indoor
openday

On the occasion of International Museum Day and Fascinating Plants Day, visitors can enter the museum free of charge. We also offer a 20% discount on publications over six months old.

 

Ob Mednarodnem dnevu muzejev in Dnevu očarljivih rastlin obiskovalcem muzeja omogočamo prost vstop. Obiskovalcem nudimo tudi 20 % popust na publikacije, starejše od pol leta.

Slovenian Museum of Natural History
Prirodoslovni muzej Slovenije