Slovakia

Slovenská republika

National Coordinators
Michaela Havrlentova
National Agricultural and Food Centre – Research Institute of Plant Production
Deň fascinácie rastlinami

Piaty medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ 2019 (FoPD 2019) bude odštartovaný po celom svete vedcami zaoberajúcimi sa rastlinami pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO).

Cieľom tejto aktivity je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu výživných potravín, ako aj pre záhradníctvo, lesníctvo a produkciu rastlinných nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a liečivá. Úloha rastlín v ochrane životného prostredia je tiež kľúčovým posolstvom Dňa fascinácie rastlinami.

 

Každý je pozvaný zapojiť sa do tejto iniciatívy!

Downloads
Slovenská republika
Discover events
May 18
May 18
8:00
17:00
Fascination of Plants Day 2021
Event will come soon in your country

Events will be updated soon, please stay tuned.

If you want to organise an event in your country, feel free to contact your National coordinator to know more.

Happy Fascination of Plants Day !