Slovakia

Slovenská republika

National Coordinators
Michaela Havrlentova
National Agricultural and Food Centre – Research Institute of Plant Production
Deň fascinácie rastlinami

Piaty medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ 2019 (FoPD 2019) bude odštartovaný po celom svete vedcami zaoberajúcimi sa rastlinami pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO).

Cieľom tejto aktivity je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu výživných potravín, ako aj pre záhradníctvo, lesníctvo a produkciu rastlinných nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a liečivá. Úloha rastlín v ochrane životného prostredia je tiež kľúčovým posolstvom Dňa fascinácie rastlinami.

 

Každý je pozvaný zapojiť sa do tejto iniciatívy!

Downloads
May 18
May 18
08:00
20:00
Excursion to the Botanical Garden in Nitra
Exkurze do botanické zahrady v Nitře
Jihomoravský kraj, Brno
All
Outdoor
guidedtour

Autobusový zájezd do botanické zahrady v Nitře s Vladimírem Řehořkem, který se podílel na jejím vzniku. Kromě skleníků a oddělení dekorativní flóry uvidíme i demonstrační zahradu se sbírkou ovocných dřevin (bližší info na botzool.sci.muni.cz).

Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
Soňa Hroudová
[email protected]
May 18
May 18
09:00
19:00
Fascination of Plants Day Slovakia
Fascination of Plants Day Slovakia
All
Indoor
openday handsonactivities guidedtour presentation seminar exhibition arts