Latvia

National Coordinators
Dainivute Roginska
University of Latvia
Fascination of Plants Day

Šogad notiks piektā internacionālā “Aizraujošo augu diena” (“Fascination of Plants Day” (FoPD 2019)). Tajā piedalīsies zinātnieki no visas pasaules, kuru darbs ir saistīts ar augu pētniecību. Pasākumu organizē Eiropas Augu pētniecības organizācija (European Plant Science Organisation (EPSO)).

Pasākuma mērķis ir ieinteresēt pēc iespējas vairāk cilvēku jautājumos, kas saistīti ar augu pasauli un sabiedrībā aktualizēt jautājumu par augu pētniecības nozīmi lauksaimniecībā, dārzkopībā, mežsaimniecībā, ilgtspējīgā pārtikas produktu un citu preču (piemēram, papīra, ķīmisko vielu, enerģijas un medikamentu) ražošanā. Pasākumā liela uzmanība tiks pievērsta arī augu nozīmei vides aizsardzības jautājumos.

Downloads
May 18
May 26
16:00
16:00
ERA-Net SusCrop VIDEO CONTEST
ERA-Net SusCrop VIDEO CONTEST
All
Indoor
handsonactivities

Be the director, leading actor/actress, camerman & producer of your own movie and win one of our cash prizes!

The ERA- Net SusCrop is launching a video contest to actively involve EVERYBODY from across the world to reflect, communicate and inspire on ‘what sustainable crop production means to you?’.

The competition is open to EVERYBODY and is supposed to activate multiple groups: school children, students, scientists, farmers/farmer-groups, and any person/group of random enthusiasts, artists (film, circus, music, digital/installation art, …), architects, social media/communication workers, etc.

KEYWORDS to inspire: sustainability, resilience, agriculture, forestry, ecology, crop production, crops, plants, science, nature, climate change, the future

However, we invite any kind of video: be original, think out-of-the-box! What does sustainability in the area of crop production mean to you? How should agriculture look like in the future? Do you practice sustainability procedures in growing crops or ornamental plants in your environment (e.g. your garden or balcony)?

More information on the different categories, prizes, eligibility conditions and selection criteria can be found on: https://www.suscrop.eu/video-contest-2022

We look forward to receiving your video!

 

ERA-Net SusCrop
https://www.suscrop.eu/
Nikki De Clercq
[email protected]