Czech Republic

National Coordinators
Vanek Tomas
Laboratory of Plant Biotechnologies, of Institute of Experimental Botany, Prague
Fascination of Plants Day

The seventh international “Fascination of Plants Day” around 18 May 2024 will be launched by plant scientists across the world under the umbrella of the European Plant Science Organisation (EPSO).

The goal of this activity is to get as many people as possible around the world fascinated by plants and enthused about the importance of plant science for agriculture and sustainable production of nutritious food, as well as for horticulture, forestry and the production of plant-based non-food products such as paper, timber, chemicals, energy and pharmaceuticals. The role of plants in environmental conservation is also a key message.

Downloads
May 29
May 29
00:00
00:00
Plant and us
Rostliny a my
Agronomická fakulta MENDELU v Brně
All
Indoor
guidedtour presentation exhibition

Zájemci se seznámí se základním a aplikovaným výzkumem rostlin realizovaným v současnosti na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Představíme nové prostory a zázemí využívané ke vzdělávání v oblasti biologie rostlin. Účastníky seznámíme s tím, jak poznatky, vycházející z aktivit naší dlouholeté experimentální práce, z pořádání konferencí a ze spolupráce s jinými organizacemi, aplikujeme v praxi. Ohlédneme se také za minulostí poznávání rostlin, a to díky rozsáhlému archivu filmů prof. Calábka. Na akci budou prezentovány i informace o společenské roli České společnosti experimentální biologie rostlin a o možnostech členství v této profesní organizaci.

 

Interested participants will learn about basic and applied plant research currently carried out at the Faculty of Agronomy of Mendel University in Brno. We will introduce the new premises and facilities used for education in the field of plant biology. Participants will be introduced to how we apply knowledge based on the activities of our long-term experimental work, conferences and cooperation with other organizations. We will also look back at the past of plant cognition, thanks to Prof. Calábek’s extensive archive of films. The event will also present information about the social role of the Czech Society of Experimental Plant Biology and about the possibilities of membership in this professional organization.

Agronomická fakulta MENDELU v Brně
Zemědělská 1665/1 613 00 Brno
https://af.mendelu.cz/
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
klems@mendelu.cz
May 21
May 21
00:00
00:00
Enchantment with plant abilities
Okouzlení schopnostmi rostlin
Univerzitní kampus, pavilon C36/209, Kamenice 5, Brno-Bohunice
All
Indoor
handsonactivities guidedtour presentation

Rostliny dokážou věci, které lidem často připadají jako kouzla. Přijďte se podívat, jak dokážou třeba vyrobit ze vzduchu cukr, udržet se na kolmých stěnách nebo přežít extrémní mráz polárních krajů!

 

Plants can do things that often seem like magic to humans. Come and see how they can make sugar out of air, hold on to vertical walls or survive the extreme cold of the polar regions!

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie
Kamenice 5, Brno-Bohunice
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D
VitGloser@sci.muni.cz
May 17
May 17
09:30
16:30
Fascination of Plants Day
Den fascinace rostlinami
Botanical garden of the Charles University Science Faculty, Na Slupi 16, Praha 2
All
Outdoor
External
handsonactivities guidedtour

Come and explore the fascinating world of plants with us! What can you look forward to?

How to awaken seeds – Come to our stand to see what and how everything can affect the germination of plant seeds (e.g. salt water, red or blue light, darkness, acid rain). You will be able to see the germinating seeds up close under a microscope. And not only children will be able to sow and take away one of our model plants.
The cell wall and its importance to mankind – Demonstration of the fibers of plant origin and microscopic observation of the plexus underlying the filaments, demonstration of the structure of the cell wall and the principle of cellulose synthesis.
Paleobotany – Learn about plant fossils in a temporal and systematic context (charred remains), observe specimens under binocular magnification and microscope (petrified wood, fossil cuticles, fossil pollen).
Dendrochronology – Explore the methods that allow us to determine from tree rings how the climate has changed in the past, whether trees have been affected by landslides of unstable bedrock or by acid rain.

And many, many more.

Faculty of Science, Charles University
Albertov 6, Praha 2, 128 00
https://www.natur.cuni.cz/fakulta
Veronika Dejmková
veronika.dejmkova@natur.cuni.cz
May 15
May 15
10:00
16:00
Sleep sweetly
Spi sladce
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, U Botanické zahrady 920/1
All
Indoor
guidedtour presentation

Den fascinace rostlinami je každoroční součástí květnového programu univerzitní botanické zahrady. V letošním roce je program koncipován jako tematická procházka světem člověku užitečných bylin, jejich silic a dalších obsahových látek, medicinálních hub, rostlin poskytujících úkryt živočichům nebo rostlin lákajících hmyz skrze vůni. Spi sladce přes noc nebo na věčnost.

 

Plant Fascination Day is an annual part of the University Botanic Garden’s May programme. This year, the programme is designed as a thematic walk through the world of useful herbs, their essential oils and other substances, medicinal mushrooms, plants providing shelter for animals or plants attracting insects through scent. Sleep sweetly through the night or for eternity.

Botanická zahrada PřF UP ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UP a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, Olomouc
U Botanické zahrady 920/1, Olomouc
Václav Dvořák
vaclav.dvorak@upol.cz