Czech Republic

National Coordinators
Vanek Tomas
Laboratory of Plant Biotechnologies, of Institute of Experimental Botany, Prague
Fascination of Plants Day

The seventh international “Fascination of Plants Day” around 18 May 2024 will be launched by plant scientists across the world under the umbrella of the European Plant Science Organisation (EPSO).

The goal of this activity is to get as many people as possible around the world fascinated by plants and enthused about the importance of plant science for agriculture and sustainable production of nutritious food, as well as for horticulture, forestry and the production of plant-based non-food products such as paper, timber, chemicals, energy and pharmaceuticals. The role of plants in environmental conservation is also a key message.

Downloads
May 15
Jun 15
00:00
00:00
What are plants hiding from us?
Co nám rostliny tají?
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
All
Indoor
Internal
exhibition arts

Výstava fotografií rostlinných pletiv pořízených pomocí světelné mikroskopie. Využito bylo nejen světlé pole, ale i zobrazení pomocí fluorescence, která v rámci analýz poskytuje další informace.

 

Exhibition of photographs of plant tissues taken by light microscopy. Not only the light field was used, but also fluorescence imaging, which provides additional information in the analysis.

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
https://prf.osu.cz/
Mgr. Jana Koller, Ph.D.
Jana.Koller@osu.cz
May 29
May 29
00:00
00:00
Plant and us
Rostliny a my
Agronomická fakulta MENDELU v Brně
All
Indoor
guidedtour presentation exhibition

Zájemci se seznámí se základním a aplikovaným výzkumem rostlin realizovaným v současnosti na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Představíme nové prostory a zázemí využívané ke vzdělávání v oblasti biologie rostlin. Účastníky seznámíme s tím, jak poznatky, vycházející z aktivit naší dlouholeté experimentální práce, z pořádání konferencí a ze spolupráce s jinými organizacemi, aplikujeme v praxi. Ohlédneme se také za minulostí poznávání rostlin, a to díky rozsáhlému archivu filmů prof. Calábka. Na akci budou prezentovány i informace o společenské roli České společnosti experimentální biologie rostlin a o možnostech členství v této profesní organizaci.

 

Interested participants will learn about basic and applied plant research currently carried out at the Faculty of Agronomy of Mendel University in Brno. We will introduce the new premises and facilities used for education in the field of plant biology. Participants will be introduced to how we apply knowledge based on the activities of our long-term experimental work, conferences and cooperation with other organizations. We will also look back at the past of plant cognition, thanks to Prof. Calábek’s extensive archive of films. The event will also present information about the social role of the Czech Society of Experimental Plant Biology and about the possibilities of membership in this professional organization.

Agronomická fakulta MENDELU v Brně
Zemědělská 1665/1 613 00 Brno
https://af.mendelu.cz/
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
klems@mendelu.cz