Croatia

Hrvatska

National Coordinators
Vesna Židovec
University of Zagreb Faculty of Agriculture
Dan očaranosti biljkama

Šesti međunarodni ”Dan očaranosti biljkama” 2024 (DOB 2024) / “Fascination of Plants Day” 2024 (FoPD 2024) obilježit će znanstvenici koji se bave biljkama diljem svijeta pod pokroviteljstvom European Plant Science Organisation (EPSO).

Cilj ove akcije je što je moguće više ljudi očarati biljkama i ukazati im na važnost biljnih znanosti za poljoprivredu i održivi uzgoj hrane, kao i za hortikulturu, šumarstvo te uzgoj neprehrambenih proizvoda od biljnih sirovina kao što su papir, vlakna, kemikalije, energija i lijekovi. Uloga biljaka u očuvanju okoliša također je ključna.

 

Svi su dobrodošli u uključivanje inicijativi! 

Downloads
May 17
May 17
11:00
14:00
Fascination of plants International students’ day
Fascination of plants International students' day
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Students
Indoor
openday presentation seminar

International students who are studding at University of Zagreb Faculty of Agriculture will present main crops of their countries.

University of Zagreb Faculty of Agricuture
Zagreb, Svetošimunska 25
Kristijan Bilić
umo@agr.hr
May 17
May 17
10:00
11:00
Phenolic acids in weed control
Fenolne kiseline u suzbijanju korova
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Students
Indoor
presentation seminar
Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
Maja Šćepanović
mscepanovic@agr.hr
May 17
May 17
10:00
11:00
Allelopathic influence of invasive woody species Reynoutia japonica Houtt. and Aianthus altissima (Mill.) Swingle on the germination and initial growth of the weed species Ambrosia artemisifolia L. and Echinochloa crus-galii L. (D.Beaux)
Alelopatski utjecaj invazivnih drvenastih vrsta Reynoutia japonica Houtt. i Aianthus altissima (Mill.) Swingle na klijanje i početni rast korovnih vrsta Ambrosia artemisifolia L. i Echinochloa crus-galii L.(D.Beaux)
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Students
Indoor
seminar
Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
Valentina Šoštarčić
vsostarcic@agr.hr
May 17
May 17
10:00
11:00
Biological control of white rot of lettuce
Biološko suzbijanje uzročnika bijele truleži salate
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Students
Indoor
seminar
Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
Snježana Topolovec Pintarić
tpintaric@agr.hr
May 17
May 17
09:30
14:30
Creating a bookmark
Izrada bookmark-a
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
All
Indoor
handsonactivities

Do you like to read, and do you like flowers and nature even more? Want to create your own bookmark and bring a bit of nature between the pages of your favorite book? Then this workshop is definitely for you.

Volite čitati, a još više volite cvijeće i prirodu? Želite izraditi svoj vlastiti bookmark i unijeti malo prirode između stranica vaše omiljene knjige? Onda je ova radionica svakako za vas.

Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
https://www.agr.unizg.hr/hr/2048/Dan+o%C4%8Daranosti+biljkama
Dubravka Dujmović Purgar
dpurgar@agr.hr
May 17
May 17
09:30
14:30
Creative corn
Kreativni kukuruz
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
All
Indoor
Internal
handsonactivities

The participants of this workshop will have the opportunity to get to know corn through creative expression. During the workshop, children will stick popcorn on printed sheep templates and in this way create their own three-dimensional image of a sheep.

Sudionici ove radionice imati će priliku kroz kreativan izričaj upoznati se s kukuruzom. U okviru radionice djeca će na isprintane predloške ovčice lijepiti kokice i na taj način izraditi svoju trodimenzionalnu sliku ovčice.

Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
https://www.agr.unizg.hr/hr/2048/Dan+o%C4%8Daranosti+biljkama
Marina Brčić
mbrcic@agr.hr
May 17
May 17
09:30
14:30
Soil and art
Tlo i umjetnost
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
All
Outdoor
Internal
handsonactivities

We all walk on the ground, not thinking about what treasure and wealth it represents. Pedology is an integral part of the story about plants, through the experience of painting with natural colors of the soil, visitors learn the fact that the soil is the medium on which the cultivation of plants (fruits, vegetables, animal feed) depends. We also use natural plant pigments for coloring (turmeric, sweet pepper, ginger, … green tea). In addition to painting, we will also combine parts of plants with which they can enrich their works. They can also create their own soil profile from natural materials: pebbles, quartz sand, humus, grass, twigs, flowers.

Svi mi hodamo po tlu, ne razmišljajući kakvo ono blago i bogatstvo predstavlja. Pedologija je sastavni dio priče o biljkama, kroz doživljaj slikanja prirodnim bojama tla posjetitelji spoznaju činjenicu da je tlo medij o kojem ovisi uzgoj biljaka (voća, povrća, hrane za životinje). Za bojanje koristimo i prirodne biljne pigmente (kurkuma, slatka paprika, đumbir,…zeleni čaj). Uz slikanje, ukomponirat ćemo i dijelove biljaka kojima mogu obogatiti svoja djela. Također mogu izraditi i vlastiti profil tla od prirodnih materijala: kamenčića, kvarcnog pijeska, humusa, trave, grančica, cvijeća.

Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
https://www.agr.unizg.hr/hr/2048/Dan+o%C4%8Daranosti+biljkama
Danijela Jungić
djungic@agr.hr
May 17
May 17
09:30
14:30
Anti-stress Pilates in the garden
Anti-stres Pilates u vrtu
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
All
Outdoor
presentation

An exercise technique that includes breathing exercises, activation and relaxation exercises will be presented. The show is designed to go through standing Pilates technique in 30 minutes with an emphasis on anti-stress and muscle relaxation. The garden environment provides additional peace and relaxation. The combination of targeted exercises and the garden environment creates an authentic experience. “Imagine yourself practicing Pilates in a fragrant garden – the perfect place to balance mind, body and spirit. Experience harmony and relaxation while staying among floral scents and greenery. Join us and experience a unique exercise experience that will refresh your body and spirit!”

Bit će prikazana tehnika vježbanja koja uključuje vježbe disanja, vježbe aktivacije i relaksacije. Prikaz je zamišljen da se kroz 30 minuta prođe Pilates tehnika u stajanju s naglaskom na anti-stres i relaksaciju mišića. Vrtno okruženje daje dodatni mir i opuštenost. Spoj ciljanih vježbi i vrtnog okruženja stvara autentičan doživljaj. “Zamislite sebe kako vježbate Pilates u mirisnom vrtu – savršeno mjesto za uravnoteženje uma, tijela i duha. Doživite harmoniju i opuštanje dok boravite među cvjetnim mirisima i zelenilom. Priključite nam se i doživite jedinstveno iskustvo vježbanja koje će osvježiti vaše tijelo i duh!”

Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
https://www.agr.unizg.hr/hr/2048/Dan+o%C4%8Daranosti+biljkama
Sanja Ćurković
scurkovic@agr.hr
May 17
May 17
09:30
14:30
Nothing without a tractor!
Ništa bez traktora! 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
All
Outdoor
presentation

At the training ground of the Institute for Mechanization and Autonomous Systems in Agriculture, there will be (I) tractors of different generations on display (II) display of autonomous tractor guidance (III) model display of tractors, machines and equipment from different segments of agricultural production.

Na poligonu Zavoda za mehanizaciju i autonomne sustave u poljoprivredi bit će (I) izloženi traktori različitih generacija (II) prikaz autonomnog navođenja traktora (III) maketni prikaz traktora, strojeva i opreme iz različitih segmenata poljoprivredne proizvodnje.

Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
https://www.agr.unizg.hr/hr/2048/Dan+o%C4%8Daranosti+biljkama
Krešimir Čopec
copec@agr.hr
May 17
May 17
09:30
14:30
How plants breathe
Kako biljke dišu
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Students
Indoor
presentation

The participants will make prints of the surface of the leaves and then observe the leaves on them using a light microscope.

Sudionici će izrađivati otiske površine listova i zatim na njima pomoću svjetlosnog mikroskopa promatrati puči.

Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
https://www.agr.unizg.hr/hr/2048/Dan+o%C4%8Daranosti+biljkama
Tatjana Prebeg
tprebeg@agr.hr
May 17
May 17
09:30
14:30
Fertilizer as food for plants / Plant menu
Gnojivo kao hrana za biljke /Biljni jelovnik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
All
Outdoor
presentation

Every living being must be fed in order to survive. Humans and animals eat food, while the plant is fed through the roots and eats food in a different form, that is, in the form of ions. These ions are found in organic or mineral fertilizers. The workshop will show different fertilizers, organic and mineral, how to diagnose the lack of food in the plant, and how the plant drinks water.

Svako živo biće mora se hraniti da bi preživjelo. Ljudi i životinje jedu hranu, dok se biljka ishranjuje putem korijena i jede hranu u drugačijem obliku, odnosno u obliku iona. Ti ioni se nalaze u organskom ili mineralnom gnojivu. Na radionici će biti prikazana različita gnojiva, organska i mineralna, kako dijagnosticirati nedostatak hrane u biljci, te kako biljka pije vodu.

Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
https://www.agr.unizg.hr/hr/2048/Dan+o%C4%8Daranosti+biljkama
Marko Petek
mpetek@agr.hr
May 17
May 17
09:30
14:30
Sensory Experience
Test osjetila
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
All
Outdoor
handsonactivities presentation

Two different activities are planned, which will be carried out outdoors (in the aromatic garden of the Institute of Vegetables). In the first activity, visitors will use their senses (especially smell) to try to identify the plants in the aromatic garden. At the beginning, each participant will receive a card with the rules of the game, after which the search for plants will begin. The winner will be the participant who, according to the instructions, finds the mysterious plants in the aromatic garden the fastest. Another activity involves placing bowls with different vegetables in front of the game participants, who will taste the vegetables from each bowl with their eyes closed and try to guess the type. In case of an incorrect answer, the player will be eliminated from the game. The winner will be the participant who recognizes the most species and stays in the game the longest. The winners of both activities receive a symbolic certificate and gift.

Predviđene su dvije različite aktivnosti, koje će se provoditi na otvorenom (u aromatičnom vrtu Zavoda za povrćarstvo). U prvoj aktivnosti, posjetitelji će koristeći svoja osjetila (posebno mirisa) pokušati prepoznati biljke u aromatičnom vrtu. Svaki sudionik će na početku dobiti karticu s pravilima igre, nakon čega će započeti potraga za biljkama. Pobjednik će biti sudionik koji prema uputama najbrže pronađe zagonetne biljke u aromatičnom vrtu. Druga aktivnost uključuje postavljanje zdjelica s različitim povrćem pred sudionike igre koji će zatvorenih očiju degustirati povrće iz pojedine zdjelice i pokušati pogoditi vrstu. U slučaju netočnog odgovora, igrač će biti eliminiran iz igre. Pobjednik će biti sudionik koji prepozna najviše vrsta i ostane najduže u igri. Pobjednici obje aktivnosti dobivaju simboličan certifikat i poklon.

Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
https://www.agr.unizg.hr/hr/2048/Dan+o%C4%8Daranosti+biljkama
Sanja Fabek Uher
sfabek@agr.hr
May 17
May 17
09:30
14:00
Grapevine in the lab
 Vinova loza u laboratoriju
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Students
Indoor
guidedtour presentation

Getting to know the different analyzes that are carried out on vines (leaves, grapes and wine) in the Laboratory for Grapes, Must and Wine of the Institute for Viticulture and Winemaking. Presentation of propagation and cultivation of grapevine in tissue culture.

Upoznavanje sa različitim analizama koje se provode kod vinove loze (listova, grožđa i vina) u Laboratoriju za grožđe, mošt i vino Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo. Prikaz razmnožavanja i uzgoja vinove loze u kulturi tkiva.

Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
https://www.agr.unizg.hr/hr/2048/Dan+o%C4%8Daranosti+biljkama
Darko Preiner
dpreiner@agr.hr
May 17
May 17
09:30
14:00
Small plants’ clinic
Mala biljna klinika
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
All
Indoor
openday presentation

There isn’t a plant grower who hasn’t encountered leaf drop, yellowing, or some other plant problem. A small plant clinic is designed as a place where plant lovers will be able to bring a whole plant or infected leaf/shoot samples for the determination of pests, diseases or nutritional disorders; get guidance for solving problems and, if necessary, a plant transplant service.

Nema uzgajivača bilja koji se nije susreo s opadanjem listova, žućenjem ili nekim drugim problemom kod biljaka. Mala biljna klinika zamišljena je kao mjesto gdje će ljubitelji biljaka moći donijeti cijelu biljku ili uzorke zaraženog lista/ izboja radi determinacije štetnika, bolesti ili poremećaja u ishrani; dobiti smjernice za rješavanje problema i prema potrebi uslugu presađivanja biljaka.

University of Zagreb Facuty of Agriculture
Zagreb, Svetošimunska 25
Vesna
vzidovec@agr.hr
May 17
May 17
09:30
14:00
Biodiversity of fruit tree species // Possibilities of fruit species reproduction
Bioraznolikost voćnih vrsta // Mogućnosti razmnožavanja voćnih vrsta
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
All
Outdoor
guidedtour presentation

It is planned to visit orchards under expert guidance and to present the variety of fruit species, as well as varieties within individual species. During the tour of the orchard, the most important characteristics of each fruit type will be explained (morphology, auxiliary techniques, etc.) and the process of visual determination of species and varieties will be described. In order to further raise awareness of biodiversity, visitors will have the opportunity to taste the fruits of certain fruit species (depending on availability), about which the most important facts will be presented during the tasting. In addition, a collection of seeds of different fruit species and varieties will be exhibited at the stand, and visitors will be shown ways of propagating fruit species with an emphasis on the possibilities and differences of vegetative and generative propagation, as well as the most common methods of propagating fruit species.

Predviđene su aktivnosti obilaska voćnjaka pod stručnim vodstvom i predstavljanje raznolikosti voćnih vrsta, kao i sorata unutar pojedinih vrsta. Tijekom obilaska voćnjaka objasnit će se najbitnija svojstva svake voćne vrste (morfologija, pomotehnički zahvati i slično) te opisati postupak vizualne determinacije vrsta i sorata. Kako bi se dodatno osvjestila bioraznolikost, posjetitelji će imati mogućnost degustirati plodove pojedinih voćnih vrsta (ovisno o dostupnosti), o kojima će se tijekom degustacije iznijeti najvažnije činjenice. Osim toga, na štandu će bit izložena i zbirka sjemenki različitih voćnih vrsta i sorata, a posjetiteljima će biti demonstirani načini razmnožavanja voćnih vrsta uz naglasak na mogućnosti i razlike vegetativnog i generativnog razmnožavanja, kao i najčešće metode razmnožavanja voćnih vrsta.

University of Zagreb Faculty of Agricuture
Zagreb, Svetošimunska 25
Martina Skendrović Babojelić
mskendrovic@agr.hr
May 17
May 17
09:30
14:00
From seed to medicinal product
Od sjemenke da ljekovitog proizvoda
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
All
Indoor
openday guidedtour presentation

Medicinal plants have been used in traditional medicine since ancient times, and in recent times there has been an increasing interest in their products, which today are used in the food, cosmetic and pharmaceutical industries and are part of numerous ‘home pharmacies’. Visitors will be presented with production procedures (germination of seeds, cutting of seedlings) and processing of plant material of medicinal plant species (distillation of essential oil), i.e. preparation of the final medicinal preparation (teas, macerates, tinctures).

Ljekovito bilje koristi se u tradicionalnoj medicini od davnina, a u novije vrijeme sve je veći interes za njihovim proizvodima, koji danas nalaze primjenu u prehrambenoj, kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji i dio su mnogobrojnih ‘kućnih ljekarni’. Posjetiteljima će biti predstavljeni postupci u proizvodnji (naklijavanje sjemena, pikiranje presadnica) i preradi biljnog materijala ljekovitih biljnih vrsta (destilacija eteričnog ulja) odnosno pripremi konačnog ljekovitog pripravka (čajevi, macerati, tinkture).

University of Zagreb Faculty of Agricuture
Zagreb, Svetošimunska 25
Monika Vidak
mvidak@agr.hr
May 10
May 10
12:00
13:30
Open day of the “Bajkoviti vrt vila Kosjenka” school garden
Otvoreni dan školskog vrta "Bajkoviti vrt"
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin/Područna škola Drežnica Školski vrt, ljekovito, začinsko i ukrasno bilje
Students
Outdoor
openday guidedtour

On the occasion of the 6th International Day of Enchantment with Plants, the students of PŠ Drežnica will present their school garden to visitors. The “Fairytale Garden” school garden will be open to visitors on Friday, May 10, 2024. The garden is designed in the shape of a flower with raised beds (boxes). Students grow bulbous vegetables (onions and garlic), leafy vegetables (greens and kale and lettuce), root vegetables (parsley, celery, carrots), decorative, medicinal and herbs (lavender, rosemary, bay leaves, violets), wild herbs (thyme, mint and plantain) and garden strawberry. They will present the importance of the school garden and the plants that students use for the production of cosmetic products, the production of natural soap using the cold process, the use of plants as spices in food, but also for the preparation of decoctions (tea) and as part of school lunches.

Učenici PŠ Drežnica povodom 6. međunarodnog Dana očaranosti biljkama, posjetiteljima će predstaviti svoj školski vrt. Školski vrt „Bajkoviti vrt “, u petak, 10. svibnja 2024. godine, biti će otvoren posjetiteljima. Vrt je koncipiran u obliku cvijeta sa uzdignutim gredicama (boksovima). Učenici na gredicama uzgajaju lukovičasto povrće (luk i češnjak), lisnato povrće (ogulinsko zelje i kelj i salatu), korjenasto povrće (peršin, celer, mrkva), ukrasno, ljekovito i začinsko bilje (lavandula, ružmarin, lovor, ljubičica), samoniklo bilje (majčina dušica, menta i uskolisni trputac) te vrtnu jagodu. Prezentirati će važnost školskog vrta te biljke koje učenici koriste za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, izradu prirodnog sapuna hladnim postupkom, korištenje biljaka kao začina u prehrani, ali i pripreme uvarka (čaja) te i kao dio marende u školi.

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin/Područna škola Drežnica
47300 Ogulin, Josipa bana Jelacica 1
Amalija Misir-Čujko
amalija.misir-cujko@skole.hr
May 09
May 09
13:00
14:30
Kaćun – a strictly protected species Multi-purpose flower bookmarker – kaćun
Kaćun - strogo zaštićena vrsta
Osnovna škola Barilović
All
Indoor
handsonactivities guidedtour presentation

Through a lecture and a guided tour, visitors will get to know a rare and strictly protected species of wild orchid – kaćun, which grows in the meadows next to the Barilović Elementary School. Special emphasis will be placed on identifying the plant and the importance of its preservation. After that, through a creative workshop, visitors will make a multi-purpose floral page inspired by the cajun plant, by painting it. The activity of artistic expression in the form of page painting aims to educate visitors about the importance of preserving plant species and to encourage them to actively participate in the protection of nature.

Predavanjem i vođenom turom, posjetitelje će se upoznati s rijetkom i strogo zaštićenom vrstom divlje orhideje – kaćun, koja raste na livadama uz Osnovnu školu Barilović. Poseban naglasak usmjeriti će se na prepoznavanje biljke i važnost njenog očuvanja. Nakon toga, posjetitelji će putem kreativne radionice, izrađivati višenamjenski cvjetni straničnik inspiriran biljkom kaćuna, njegovim oslikavanjem. Aktivnost likovnog izričaja u vidu oslikavanja straničnika ima za cilj educirati posjetitelje o važnosti očuvanja biljnih vrsta te ih potaknuti na aktivno sudjelovanje u zaštiti prirode.

Osnovna škola Barilović
Osnovna škola Barilović, Barilović 96, 47252 Barilović
Amalija Misir-Čujko
amalija.misir-cujko@skole.hr
May 17
May 17
09:30
14:30
Camelina – an alternative oilseed for sustainable production
Kamelina- alternativna uljarica za održivu proizvodnju
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Students
Indoor
Internal
presentation

The participants of this workshop will have the opportunity to learn about the importance and use of camelina as an alternative oil plant and to get to know the structure of this plant through the exposed seeds under digital magnification, seedlings and young plants. In addition, as part of the presentation, a manual seeder, which is used for sowing this culture on small areas, will be on display. At the end of the presentation, a demonstration of oil extraction from seeds with a mini press is planned.

Sudionici ove radionice imati će priliku upoznati se sa značajem i upotrebom kameline kao alternativne uljarice te upoznati građu ove biljke kroz izloženo sjeme pod digitalnim uvećanjem, klijance i mlade biljke. Osim toga, u okviru prezentacije biti će izložena i ručna sijačica koja se koristi za sjetvu ove kulture na malim površinama. Na kraju prezentacije planira se demonstracija ekstrakcija ulja iz sjemena mini prešom.

Faculty of Agriculture University of Zagreb
Svetošimunska 25, Zagreb
https://www.agr.unizg.hr/hr/2048/Dan+o%C4%8Daranosti+biljkama
Željko Jukić
zjukic@agr.hr