Bosnia & Herzegovina

Bosna i Hercegovina

National Coordinators
Erna Karalija
Department for Biology, Faculty of Science, University of Sarajevo
Dan fascinacije biljkama

Peti internacionalni „Dan fascinacije biljkama“ 2019 (FoPD 2019) bit će obilježen od strane naučnika širom svijeta pod pokroviteljstvom Europske organizacije za biljnu nauku (EPSO).

Cilj aktivnosti je uključiti što više ljudi širom svijeta koji su fascinirani biljkama i koji shvataju značaj nauke o biljkama za agrikulturu i održivu produkciju hrane, kao i hortikulturu, šumarstvo i produkciju na biljakama baziranih nehranjivih produkata kao što su papir, ogrev, hemikalije, energetski i farmaceutski produkti. Uloga biljaka u konzervaciji sredine je jedna od ključnih poruka.

 

Svi su dobrodošli da se priključe ovoj incijativi!

Downloads

Sorry, no posts matched your criteria.